Rijopleiding in stappen (RIS)

Wat is de Rijopleiding In Stappen (RIS)?

De Rijopleiding In Stappen (RIS) is een rijopleiding met een vaste opzet:

 • je leert in vier modules stap voor stap autorijden
 • tijdens je rijopleiding zijn er vier toets momenten, de laatste twee bij een examinator van het CBR
 • je instructeur werkt met een vorderingskaart in je praktijkboek waarop je precies kunt zien hoe ver je bent met je rijopleiding
 • je komt extra goed voorbereid op je praktijkexamen
 • Voertuigbediening en -controle

  Bij deze module leer je alle basishandelingen die noodzakelijk zijn om veilig en comfortabel te kunnen autorijden. Denk aan gas geven, sturen, ontkoppelen, remmen en koppelen.

 • Eenvoudige verkeerssituaties

  Je leert eenvoudige situaties inschatten en uitvoeren. Ook leer je de kenmerken van de verschillende gebieden en waaraan je deze gebieden kunt herkennen. Kennis van de theorie is hierbij noodzakelijk. Bijzondere manoeuvres worden aangeleerd.

 • Complexe verkeerssituaties

  In deze module komen ingewikkelde verkeerssituaties aan de orde. Je leert situaties snel te beoordelen, het gedrag van andere weggebruikers te voorspellen en je handelingen hierop aan te passen.

 • Verantwoord gedrag

  Je rijstijl wordt verfijnd, je leert omgaan met nieuwe situaties. Je leert, in alle omstandigheden, defensief te rijden, je sociaal en verantwoordelijk te gedragen.